Liên hệ

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng và Thanh tra, Trường ĐH Phan Thiết, 225 Nguyễn Thông, P. Phú Hài, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. Email: phong_khaothi@upt.edu.vn , ĐT: (0252) 6 514 415