GIỚI THIỆU

1. GIỚI THIỆU
- Phòng ĐBCL&TT là một phòng chức được thành lập theo Quyết định số 43/QĐ- ĐHPT ngày 09/07/2012 và được đổi tên thành Phòng KT-ĐBCL&TT theo Quyết định số 222/QĐ-ĐHPT ngày 23/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.
Địa chỉ: 225 Nguyễn Thông, P. Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: (0252) 6 514 415;
Website: http://dbcl.upt.edu.vn/ 
Email: phong_khaothi@upt.edu.vn .

- Nhân sự:
STT Họ và tên Chức vụ
1  ThS Nguyễn Thị Kiều Vi  Phó Trưởng Phòng
2  ThS Trần Phúc Ngôn  Chuyên viên
3  Nguyễn Thị Khánh Trầm  Chuyên viên
2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
a) Chức năng:
- Phòng KT-ĐBCL&TT có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu và tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến công tác Khảo thí; Quản lý phôi văn bằng chứng chỉ của Trường; các hoạt động liên quan đến công tác Đảm bảo chất lượng bên trong của Trường; công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng cấp cơ sở và cấp chương trình đào tạo; các hoạt động liên quan đến công tác Thanh tra giáo dục của Nhà trường.
b) Nhiệm vụ:
- Rà soát, soạn thảo các quy định, quy trình thực hiện công tác Khảo thí của Trường;
- Xây dựng Kế hoạch năm học và thực hiện Báo cáo năm học về công tác Khảo thí, Đảm bảo chất lượng của Trường;
- Phối hợp với các Khoa/ Bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức thực hiện công tác Khảo thí của Trường đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ, bảo mật, an toàn, xử lý các tình huống phát sinh trong các kỳ thi. Các hoạt động phân tích phổ điểm thi, phân tích hình thức đề thi, đánh giá chất lượng đề thi, kết quả thi; cải tiến các phương pháp đánh giá và loại hình tổ chức thi nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo;
- Phân loại, lưu trữ, bảo quản, sắp xếp túi bài thi, báo cáo kiến tập, thực tập, khóa luận tất cả các hệ đào tạo; Thực hiện việc hủy các bài thi, tài liệu thi khi hết hạn lưu trữ;
- Quản lý phôi văn bằng chứng chỉ tất cả các hệ, các ngành đào tạo của Trường;
- Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch hàng năm về hoạt động Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) của Nhà trường; Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện công tác ĐBCL tại các đơn vị thuộc Trường; Thực hiện các báo cáo về công tác ĐBCL của Trường;
- Tham mưu xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong. Rà soát, soạn thảo các quy định, quy trình thực hiện công tác ĐBCL của Trường theo đúng các quy định, tiêu chuẩn về ĐBCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Xây dựng Mục tiêu chất lượng năm học của Trường và các đơn vị thuộc Trường;
Đầu mối thu thập, lưu trữ toàn bộ thông tin minh chứng về các hoạt động chất lượng, Hội nghị, hội thảo, PVCĐ của Nhà trường;
- Xây dựng văn bản hướng dẫn, biểu mẫu và tổ chức các hoạt động khảo sát ý kiến của các bên liên quan như sinh viên, CBGVNV, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng,… về các hoạt động: Giảng dạy, cơ sở vật chất, phục vụ hỗ trợ người học, nghiên cứu khoa học, PVCĐ, chất lượng khóa học, việc làm sau tốt nghiệp, năng lực đáp ứng công việc của người học sau tốt nghiệp,… Thực hiện các Báo cáo Kết quả khảo sát; Gửi báo cáo và dữ liệu khảo sát đến các đơn vị trong trường để làm cơ sở cải tiến chất lượng hoạt động;
- Tổ chức thực hiện dự giờ, giám sát hoạt động giảng dạy, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường; Giám sát, tham gia các hoạt động rà soát, điều chỉnh chương trình dạy học định kỳ 2 năm 1 lần, các Hội thảo, tọa đàm đổi mới phương pháp giảng dạy định kỳ hằng năm của các Khoa chuyên môn;
- Xây dựng kế hoạch, nội dung, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm cho CBGVNV về công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; Hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo và cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GDĐT, hướng đến kiểm định chất lượng theo các tiêu chuẩn chất lượng của các nước trong khu vực và trên thế giới;
- Xây dựng Kế hoạch giải pháp cải tiến chất lượng toàn diện dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài;
- Xây dựng kế hoạch thanh tra năm học, thanh tra theo chuyên đề hằng năm của Trường; Thực hiện các báo cáo thanh tra liên quan;
- Thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị với Hiệu trưởng về các nội dung liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng;
- Thanh tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ giảng viên; quy chế tuyển sinh đào tạo, mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục và các điều kiện cần thiết đảm bảo đầu ra, cấp chứng chỉ, văn bằng; việc thực hiện quy chế về giáo trình, bài giảng, kế hoạch dạy học, giờ giấc lên lớp, …và các điều kiện cần thiết khác ĐBCL giáo dục.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Nhà trường phân công.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây