Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Tuần 22
Thứ hai
25/05/2020
07:30 Thanh tra + Nguyễn Thị Trúc Mai - Khoa CNTT,
+ Nguyễn Thị Kim Ngân - Khoa LKT
Phòng học Phòng Khảo thí
Thứ ba
26/05/2020
07:30 Thanh tra + Bùi Thị Tường Vy – P.KT-ĐBCL&TT
+ Mai Hoàng Dung - Khoa Cơ bản.
Phòng học Phòng Khảo thí
Thứ tư
27/05/2020
07:30 Thanh tra + Hà Thị Thanh Thủy - P. KT-ĐBCL&TT,
+ Đỗ Thị Minh Quyền - Khoa TC-KT-NH.
Phòng học Phòng Khảo thí
Thứ năm
28/05/2020
07:30 Thanh tra + Trần Phúc Ngôn - P. KT-ĐBCL&TT,
+ Nguyễn Thị Thanh Diễm - Khoa QTKD,
+ Lê Ngọc Duy - P. CTCTSV-QHDN-HTVL
Phòng học Phòng Khảo thí
Thứ sáu
29/05/2020
07:30 Thanh tra + Huỳnh Thị Ngọc Khuê - P. TC-HC,
+ Trần Phúc Ngôn - P. KT-ĐBCL&TT
Phòng học Phòng Khảo thí
Tuần 21
Chủ nhật
24/05/2020
07:30 Thanh tra + Bùi Thị Tường Vy - P.KT-ĐBCL&TT,
+ Lê Văn Sáng - P. QLĐT,
+ Lê Ngọc Duy - P. CTCTSV-QHDN-HTVL
Phòng học P. Khảo thí

Tuần 22

Thứ hai (25/05/2020)

07:30:
Nội dung : Thanh tra
Thành phần : + Nguyễn Thị Trúc Mai - Khoa CNTT,
+ Nguyễn Thị Kim Ngân - Khoa LKT
Địa điểm : Phòng học
Chủ trì : Phòng Khảo thí

Thứ ba (26/05/2020)

07:30:
Nội dung : Thanh tra
Thành phần : + Bùi Thị Tường Vy – P.KT-ĐBCL&TT
+ Mai Hoàng Dung - Khoa Cơ bản.
Địa điểm : Phòng học
Chủ trì : Phòng Khảo thí

Thứ tư (27/05/2020)

07:30:
Nội dung : Thanh tra
Thành phần : + Hà Thị Thanh Thủy - P. KT-ĐBCL&TT,
+ Đỗ Thị Minh Quyền - Khoa TC-KT-NH.
Địa điểm : Phòng học
Chủ trì : Phòng Khảo thí

Thứ năm (28/05/2020)

07:30:
Nội dung : Thanh tra
Thành phần : + Trần Phúc Ngôn - P. KT-ĐBCL&TT,
+ Nguyễn Thị Thanh Diễm - Khoa QTKD,
+ Lê Ngọc Duy - P. CTCTSV-QHDN-HTVL
Địa điểm : Phòng học
Chủ trì : Phòng Khảo thí

Thứ sáu (29/05/2020)

07:30:
Nội dung : Thanh tra
Thành phần : + Huỳnh Thị Ngọc Khuê - P. TC-HC,
+ Trần Phúc Ngôn - P. KT-ĐBCL&TT
Địa điểm : Phòng học
Chủ trì : Phòng Khảo thí

Tuần 21

Chủ nhật (24/05/2020)

07:30:
Nội dung : Thanh tra
Thành phần : + Bùi Thị Tường Vy - P.KT-ĐBCL&TT,
+ Lê Văn Sáng - P. QLĐT,
+ Lê Ngọc Duy - P. CTCTSV-QHDN-HTVL
Địa điểm : Phòng học
Chủ trì : P. Khảo thí
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây