Lịch thi học kì I năm học 2022 - 2023

Thứ năm - 27/10/2022 00:35
Lịch thi học kì I năm học 2022 - 2023
Lịch thi học kì I năm học 2022 - 2023
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG GVGD
1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 8g00-9g30 K12TCH1 38 P.02 Nguyễn Tiến Đảm
2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 8g00-9g30 K12THO1 51 P.04 Nguyễn Tiến Đảm
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 8g00-9g30 K12KDO1 40 P.07 Nguyễn Tiến Đảm
4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 8g00-9g30 K12DVA01 11 P.201 Nguyễn Tiến Đảm
5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 8g00-9g30 K12LOG1 24 P.201 Nguyễn Tiến Đảm
6 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 8g00-9g30 K12KTO2 23 P.202A Nguyễn Tiến Đảm
7 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 8g00-9g30 K12KTO1 33 P.202B Nguyễn Tiến Đảm
8 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 8g00-9g30 K12KDO2 35 P.303 Nguyễn Tiến Đảm
9 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 14g00-15g30 K12KSA1 37 P.02 Nguyễn Tiến Đảm
10 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 14g00-15g30 K12NNA2 35 P.05 Nguyễn Tiến Đảm
11 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 14g00-15g30 K12NNA1 43 P.07 Nguyễn Tiến Đảm
12 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 14g00-15g30 K12LHA1 20 P.202B Nguyễn Tiến Đảm
13 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 14g00-15g30 K12LKT1 48 P.203 Nguyễn Tiến Đảm
14 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 14g00-15g30 K12KSA2 34 P.204 Nguyễn Tiến Đảm
15 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 14g00-15g30 K12OTO1 47 P.206 Nguyễn Tiến Đảm
16 Hệ điều hành Linux 22/10/2022 7 8g00-9g15 K11THO1 24 P.106 Viên Thanh Nhã
17 Hệ thống an toàn và ổn định trong ô tô 22/10/2022 7 8g00-9g15 K13OTO2 30 P.201 Phạm Hoàng Tú
18 Hệ thống an toàn và ổn định trong ô tô 22/10/2022 7 8g00-9g15 K13OTO1 35 P.204 Phạm Hoàng Tú
19 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 8g00-9g30 K11LHA1 26 P.04 Nguyễn Tấn Ý
20 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 8g00-9g30 K11TCH1 26 P.04 Nguyễn Tấn Ý
21 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 8g00-9g30 K11KSA1 26 P.103 Nguyễn Tấn Ý
22 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 8g00-9g30 K11KSA2 29 P.103 Nguyễn Tấn Ý
23 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 8g00-9g30 K11KSA3 38 P.301 Nguyễn Tấn Ý
24 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 8g00-9g30 K11KSA4 30 P.302 Nguyễn Tấn Ý
25 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 14g00-15g30 K11KTO1 32 P.02 Nguyễn Tấn Ý
26 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 14g00-15g30 K11KDO1 37 P.08 Nguyễn Tấn Ý
27 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 14g00-15g30 K11KQT1 20 P.203 Nguyễn Tấn Ý
28 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 14g00-15g30 K11LKT1 25 P.203 Nguyễn Tấn Ý
29 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 14g00-15g30 K11KTO2 34 P.301 Nguyễn Tấn Ý
30 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 14g00-15g30 K11KDO2 37 P.302 Nguyễn Tấn Ý
31 Sức bền vật liệu 2 25/10/2022 3 14g00-15g30 K13KXD1 16 P.202A Nguyễn Hữu Lân
32 Quy hoạch đô thị 26/10/2022 4 14g00-15g15 K13KXD1 16 P.202A Nguyễn Viết Huy
33 Vật liệu kỹ thuật 26/10/2022 4 14g00-15g15 K13OTO1 35 P.204 Nguyễn Đình Quý
34 Vật liệu kỹ thuật 26/10/2022 4 14g00-15g15 K13OTO2 30 P.301 Nguyễn Đình Quý
35 Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 2/11/2022 4 8g00-9g15 K12OTO1 47 P.04 Đỗ Kim Hoàng
36 Luật thương mại quốc tế 2/11/2022 4 8g00-9g15 K12LKT1 48 P.203 Võ Hưng Đạt
37 Marketing dịch vụ logistics 2/11/2022 4 8g00-9g15 K13LOG1 20 P.207a Nguyễn Phước Tài
38 Quản trị dự án đầu tư 4/11/2022 6 14g00-15g30 K12KDO1 40 P.203 Hồ Quốc Đức
39 Quản trị dự án đầu tư 4/11/2022 6 14g00-15g30 K12KDO2 35 P.206 Hồ Quốc Đức
40 Tội phạm học 5/11/2022 7 8g00-9g15 K11LKT1 25 P.201 Đỗ Hoàng Anh
41 Luật lao động 10/11/2022 5 8g00-9g30 K12LKT1 48 P.04 Lường Minh Sơn
42 Cơ học kết cấu 1 10/11/2022 5 8g00-9g15 K13KXD1 16 105A Nguyễn Hữu Lân
43 Sức bền vật liệu 10/11/2022 5 14g00-15g30 K13OTO1 35 P.206 Đào Vĩnh Hưng
44 Sức bền vật liệu 10/11/2022 5 14g00-15g30 K13OTO2 30 P.301 Đào Vĩnh Hưng
45 Dẫn luận ngôn ngữ học   12/11/2022 7 8g00-9g15 K13NNA1 53 P.04 Lý Thị Thu Thủy
46 Dẫn luận ngôn ngữ học   12/11/2022 7 8g00-9g15 K13NNA2 46 P.201 Lý Thị Thu Thủy
47 Luật kinh doanh bất động sản 14/11/2022 2 8g00-9g15 K13LKT1 25 P.103 Ngô Gia Hoàng
48 Luật kinh doanh bất động sản 14/11/2022 2 8g00-9g15 K13LUA1 20 P.103 Ngô Gia Hoàng
49 Pháp luật kinh tế 16/11/2022 4 8g00-9g15 K13KTO1 47 P.103 Phạm Thị Hồng Tâm
50 Pháp luật kinh tế 16/11/2022 4 8g00-9g15 K13TCH1 39 P.206 Phạm Thị Hồng Tâm
51 Pháp luật kinh tế 16/11/2022 4 8g00-9g15 K13KTO2 39 P.301 Phạm Thị Hồng Tâm
52 Pháp luật kinh tế 17/11/2022 5 8g00-9g15 K13KDO2 30 P.04 Phạm Thị Hồng Tâm
53 Pháp luật kinh tế 17/11/2022 5 8g00-9g15 K13KDO2 27 P.05 Phạm Thị Hồng Tâm
54 Pháp luật kinh tế 17/11/2022 5 8g00-9g15 K13KDO1-N1 35 P.103 Phạm Thị Hồng Tâm
55 Pháp luật kinh tế 17/11/2022 5 8g00-9g15 K13KDO1-N2 35 P.301 Phạm Thị Hồng Tâm
56 Lý thuyết ô tô 18/11/2022 6 8g00-9g15 K13OTO1 35 P.201 Nguyễn Văn Bình
57 Lập và thẩm định dự án đầu tư 18/11/2022 6 8g00-9g15 K12TCH1 38 P.203 Phan Huy Tâm
58 Lý thuyết ô tô 18/11/2022 6 8g00-9g15 K13OTO2 30 P.303 Nguyễn Văn Bình
59 Quản trị Lễ tân 21/11/2022 2 9g30-10g30 K13KSA1 43 P.103 Mai Ngọc Khánh
60 Quản trị resort và khu vui chơi 21/11/2022 2 8g00-9g00 K12KSA1 37 P.203 Mai Ngọc Khánh
61 Quản trị resort và khu vui chơi 21/11/2022 2 8g00-9g00 K12KSA2 34 P.301 Mai Ngọc Khánh
62 Quản trị tài chính 1 21/11/2022 2 14g00-15g00 K13KDO2-N1 30 P.107 Nguyễn Anh Thư
63 Quản trị tài chính 1 21/11/2022 2 14g00-15g00 K13KDO2-N2 27 P.203 Nguyễn Anh Thư
64 Quản trị tài chính 1 21/11/2022 2 14g00-15g00 K13LOG1 20 P.203 Nguyễn Anh Thư
65 Quản trị tài chính 1 21/11/2022 2 14g00-15g00 K13KDO1-N1 35 P.301 Nguyễn Anh Thư
66 Quản trị tài chính 1 21/11/2022 2 14g00-15g00 K13KDO1-N2 35 P.302 Nguyễn Anh Thư
67 Luật đất đai 22/11/2022 3 8g00-9g30 K13LKT1 25 P.201 Ngô Gia Hoàng
68 Luật đất đai 22/11/2022 3 8g00-9g30 K13LUA1 20 P.201 Ngô Gia Hoàng
69 Đại cương lịch sử Việt Nam 22/11/2022 3 8g00-9g15 K14LHA1 27 P.202B Nguyễn Trần Bảo Trinh
70 Vật liệu xây dựng 22/11/2022 3 14g00-15g15 K13KXD1 20 P.202B Đào Kim Thành
71 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 22/11/2022 3 14g00-15g15 K14LKT1 20 P.203 Lê Thị Thu Thảo
72 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 22/11/2022 3 14g00-15g15 K14LUA1 25 P.203 Lê Thị Thu Thảo
73 Luật đầu tư 22/11/2022 3 10h K12LKT1 48 P.04 Đỗ Hoàng Anh
74 Cơ học lý thuyết 23/11/2022 4 14g00-15g30 K14OTO1 48 P.201 Đào Vĩnh Hưng
75 Cơ học lý thuyết 23/11/2022 4 14g00-15g30 K14KXD1 20 P.202A Đào Vĩnh Hưng
76 Cơ học lý thuyết 23/11/2022 4 14g00-15g30 K14OTO2 48 P.301 Đào Vĩnh Hưng
77 Thuế 24/11/2022 5 14g00-15g15 K12TCH1 38 P.04 Nguyễn Thị Bích Thủy
78 Thuế 24/11/2022 5 14g00-15g15 K13TCH1 37 P.10 Nguyễn Thị Bích Thủy
79 Thuế 24/11/2022 5 14g00-15g15 K12KDO1 40 P.103 Nguyễn Thị Bích Thủy
80 Thuế 24/11/2022 5 14g00-15g15 K12KDO2 35 P.301 Nguyễn Thị Bích Thủy
81 Logic học đại cương  25/11/2022 6 8g00-9g30 K14LKT1 20 P.103 Nguyễn Thanh Xuân
82 Logic học đại cương  25/11/2022 6 8g00-9g30 K14LUA1 25 P.103 Nguyễn Thanh Xuân
83 Công nghệ tài chính (Fintech) 25/11/2022 6 14g00-15g30 K12TCH1 38 P.103 Phan Huy Tâm
84 Công nghệ lập trình CNC 28/11/2022 2 8g00-9g30 K12OTO1 47 P.103 Hứa Thành Luân
85 Nghiệp vụ lễ tân 1 28/11/2022 2 8g00-9g00 K14KSA1-N1 36 P.203 Mai Ngọc Khánh
86 Nghiệp vụ lễ tân 1 28/11/2022 2 8g00-9g00 K14KSA1-N2 35 P.206 Mai Ngọc Khánh
87 Dẫn luận ngôn ngữ học   28/11/2022 2 14g00-15g15 K14NNA2 56 P.08 Phan Thanh Tuấn
88 Hóa học  28/11/2022 2 14g00-15g15 K14KXN1 14 P.102B Trần Thị Kim Dung
89 Dẫn luận ngôn ngữ học   28/11/2022 2 14g00-15g15 K14NNA1 54 P.203 Phan Thanh Tuấn
90 Hành vi tổ chức 30/11/2022 4 14g00-15g15 K12KDO1 40 P.103 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
91 Hành vi tổ chức 30/11/2022 4 14g00-15g15 K12KDO2 35 P.201 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
92 Hệ thống thông tin kế toán 1/12/2022 5 8g00-9g15 K12KTO1 33 P.103 Trần Thị Hồng Diễm
93 Hệ thống thông tin kế toán 1/12/2022 5 8g00-9g15 K12KTO2 23 P.301 Trần Thị Hồng Diễm
94 Kỹ thuật nhiệt - lạnh (thực hành) 1/12/2022 5 14g00-15g15 K12OTO1 47 P.103 Phạm Quốc Cường
95 Ẩm thực thế giới 1/12/2022 5 14g00-15g15 K13DVA1 16 P.105A Võ Thị Kim Liên
96 Ngữ Pháp 3 2/12/2022 6 14g00-15g15 K13NNA1 53 P.103 Phạm Quỳnh Hoa
97 Ngữ Pháp 3 2/12/2022 6 14g00-15g15 K13NNA2 46 P.203 Phạm Quỳnh Hoa
98 Viết 3 5/12/2022 2 14g00-15g15 K13NNA2 46 P.201 Nguyễn Lê Uyên Minh
99 Viết 3 5/12/2022 2 14g00-15g15 K13NNA1 53 P.203 Nguyễn Lê Uyên Minh
100 Tiếng Trung 2 6/12/2022 3 8g00-9g15 K12NNA1 43 P.201 Vày Nguyệt Phượng
101 Tiếng Trung 2 6/12/2022 3 8g00-9g15 K12NNA2 35 P.202B Vày Nguyệt Phượng
102 Kinh tế học đại cương 6/12/2022 3 14g00-15g15 K13LKT1 25 P.103 Lê Anh Linh
103 Kinh tế học đại cương 6/12/2022 3 14g00-15g15 K13LUA1 20 P.103 Lê Anh Linh
104 Chăm sóc khách hàng 7/12/2022 4 8g00-9g15 K12KSA1 37 P.201 Đinh Thị Kim Chi
105 Chăm sóc khách hàng 7/12/2022 4 8g00-9g15 K12KSA2 34 P.301 Đinh Thị Kim Chi
106 Kinh tế vi mô 7/12/2022 4 14g00-15g15 K13DVA1 16 P.103 Lê Anh Linh
107 Kinh tế vi mô 7/12/2022 4 14g00-15g15 K13LHA1 27 P.103 Lê Anh Linh
108 Kinh tế vi mô 7/12/2022 4 14g00-15g15 K13KSA1 43 P.201 Lê Anh Linh
109 Quản trị kho hàng 8/12/2022 5 8g00-9g15 K12LOG1 24 P.103 Huỳnh Đăng Khoa
110 Quản trị kho hàng 8/12/2022 5 8g00-9g15 K13LOG1 20 P.103 Huỳnh Đăng Khoa
111 Du lịch Mice 8/12/2022 5 14g00-15g15 K12LHA1 20 P.105A Lưu Thắng Lợi
112 Nghe 4 9/12/2022 6 14g00-15g15 K13NNA1 53 P.103 Phan Gia Thịnh
113 Nghe 4 9/12/2022 6 14g00-15g15 K13NNA2 46 P.203 Phan Gia Thịnh
114 Cú pháp 10/12/2022 7 8g00-9g15 K12NNA2 35 P.107 Bùi Thị Ngọc Lan
115 Cú pháp 10/12/2022 7 8g00-9g15 K12NNA1 43 P.201 Bùi Thị Ngọc Lan
116 Quản trị chuỗi cung ứng 12/12/2022 2 8g00-9g15 K13KDO2-N2 17 P.103 Huỳnh Đăng Khoa
117 Quản trị chuỗi cung ứng 12/12/2022 2 8g00-9g15 K13LOG1 20 P.103 Huỳnh Đăng Khoa
118 Quản trị chuỗi cung ứng 12/12/2022 2 8g00-9g15 K13KDO2-N1 40 P.203 Huỳnh Đăng Khoa
119 Quản trị chuỗi cung ứng 12/12/2022 2 8g00-9g15 K13KDO1-N1 35 P.301 Huỳnh Đăng Khoa
120 Quản trị chuỗi cung ứng 12/12/2022 2 8g00-9g15 K13KDO1-N2 34 P.302 Huỳnh Đăng Khoa
121 Dinh dưỡng học 12/12/2022 2 8g00-9g00 K14DVA1 13 P.106 Lê Quốc Hồng Thi
122 Tiếng Anh cao cấp 12/12/2022 2 17g30-19g00 VB220TA1 10 P.102 Tống Thị Trương Nhung
123 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 2 12/12/2022 2 14g00-15g15 K13LHA1 27 P.102B Võ Thị Kim Liên
124 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 12/12/2022 2 14g00-15g15 K13THO1-N1 35 P.203 Nguyễn Đình Khuông
125 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 12/12/2022 2 14g00-15g15 K13THO1-N2 30 P.206 Nguyễn Đình Khuông
126 Sinh học và di truyền y học 12/12/2022 2 14g00-15g00 K14KXN1 14 P.106 Nguyễn Thị Ngọc Thảo
127 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 13/12/2022 3 8g00-9g15 K13TCH1 37 P.201 Nguyễn Anh Thư
128 Thanh toán quốc tế 13/12/2022 3 8g00-9g15 K12LOG1 24 P.202B Huỳnh Văn Thương
129 Thanh toán quốc tế 13/12/2022 3 8g00-9g15 K12TCH1 38 P.203 Huỳnh Văn Thương
130 Viết 3 (essay writing) 13/12/2022 3 14g00-15g15 K12NNA1 43 P.103 Nguyễn Lê Uyên Minh
131 Viết 3 (essay writing) 13/12/2022 3 14g00-15g15 K12NNA2 35 P.203 Nguyễn Lê Uyên Minh
132 Văn hóa du lịch 13/12/2022 3 14g00-15g00 K14LHA1 30 P.206 Trương Thị Thu Lành
133 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 14/12/2022 4 14g00-15g15 K13KTO1 55 P.103 Nguyễn Anh Thư
134 Hệ điều hành Linux Thi lần 2 14/12/2022 4 14g00-15g15 K13KTO2 43 P.201  
135 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 14/12/2022 4 14g00-15g15 K13KTO2 43 P.201 Nguyễn Anh Thư
136 Quản trị nguồn nhân lực 15/12/2022 5 8g00-9g15 K13KDO2 57 P.103 Nguyễn Xuân Viễn
137 Quản trị nguồn nhân lực 15/12/2022 5 8g00-9g15 K13KDO1-N1 40 P.201 Nguyễn Xuân Viễn
138 Quản trị nguồn nhân lực 15/12/2022 5 8g00-9g15 K13KDO1-N2 29 P.301 Nguyễn Xuân Viễn
139 Quản trị nguồn nhân lực 15/12/2022 5 8g00-9g15 K13TTH1 10 P.301 Nguyễn Xuân Viễn
140 Đọc 3   15/12/2022 5 14g00-15g15 K13NNA1 53 P.103 Từ Thị Tuyết Vy
141 Đọc 3   15/12/2022 5 14g00-15g15 K13NNA2 46 P.201 Từ Thị Tuyết Vy
142 Hình vị học 16/12/2022 6 8g00-9g15 K12NNA1 43 P.103 Phan Thanh Tuấn
143 Hình vị học 16/12/2022 6 8g00-9g15 K12NNA2 35 P.201 Phan Thanh Tuấn
144 Thị trường tài chính 16/12/2022 6 8g00-9g15 K13TCH1 37 P.206 Huỳnh Văn Thương
145 Luật thương mại 1 16/12/2022 6 8g00-9g00 K13LKT1 25 P.203 Nguyễn Thị Bích Phượng
146 Luật thương mại 1 16/12/2022 6 8g00-9g00 K13LUA1 20 P.203 Nguyễn Thị Bích Phượng
147 Tâm lý khách du lịch 16/12/2022 6 14g00-15g15 K13KSA1 43 P.103 Đinh Thị Kim Chi
148 Tâm lý khách du lịch 16/12/2022 6 14g00-15g15 K13DVA1 16 P.203 Đinh Thị Kim Chi
149 Tâm lý khách du lịch 16/12/2022 6 14g00-15g15 K13LHA1 27 P.203 Đinh Thị Kim Chi
150 Kế toán tài chính 3 17/12/2022 7 8g00-9g15 K13KTO1 55 P.103 Bùi Thị Nhân
151 Kế toán tài chính 3 17/12/2022 7 8g00-9g15 K13KTO2 43 P.201 Bùi Thị Nhân
152 Nghiên cứu marketing 19/12/2022 2 8g00-9g15 K12KDO1 40 P.103 Lâm Ngọc Điệp
153 Nghiên cứu marketing 19/12/2022 2 8g00-9g15 K12KDO2 35 P.201 Lâm Ngọc Điệp
154 Quản trị kênh phân phối 19/12/2022 2 8g00-9g15 K12LOG1 24 P.202B Lâm Ngọc Điệp
155 Toán cao cấp 19/12/2022 2 14g00-15g30 K14THO2 52 P.103 Mai Hoàng Dung
156 Toán cao cấp 19/12/2022 2 14g00-15g30 K14THO1 42 P.203 Mai Hoàng Dung
157 Kế toán quản trị 19/12/2022 2 14g00-15g15 K12KTO1 33 P.201 Trần Thị Hồng Diễm
158 Kế toán quản trị 19/12/2022 2 14g00-15g15 K12KTO2 23 P.206 Trần Thị Hồng Diễm
159 Marketing căn bản 20/12/2022 3 8g00-9g15 K14KTO2 55 P.04 Lâm Ngọc Điệp
160 Marketing căn bản 20/12/2022 3 8g00-9g15 K14TCH1 34 P.201 Lâm Ngọc Điệp
161 Marketing căn bản 20/12/2022 3 8g00-9g15 K14KTO1 58 P.203 Lâm Ngọc Điệp
162 Ngữ Pháp 1 20/12/2022 3 14g00-15g15 K14NNA1 54 P.103 Bùi Thị Ngọc Lan
163 Ngữ Pháp 1 20/12/2022 3 14g00-15g15 K14NNA2 56 P.203 Bùi Thị Ngọc Lan
164 Kế toán tài chính 4 21/12/2022 4 8g00-9g30 K12KTO1 33 P.201 Nguyễn Thị Toàn
165 Kế toán tài chính 4 21/12/2022 4 8g00-9g30 K12KTO2 23 P.206 Nguyễn Thị Toàn
166 Nguyên lý cơ bản về logistics và quản lý chuỗi cung ứng 21/12/2022 4 8g00-9g15 K14LOG1 18 P.202B Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
167 Marketing căn bản 21/12/2022 4 14g00-15g15 K14KDO1-N2 19 P.103 Võ Thị An Nhi
168 Marketing căn bản 21/12/2022 4 14g00-15g15 K14KDO2-N2 17 P.103 Võ Thị An Nhi
169 Marketing căn bản 21/12/2022 4 14g00-15g15 K14TTH1 17 P.103 Võ Thị An Nhi
170 Marketing căn bản 21/12/2022 4 14g00-15g15 K14KDO2-N1 45 P.201 Võ Thị An Nhi
171 Marketing căn bản 21/12/2022 4 14g00-15g15 K14KDO1-N1 50 P.203 Võ Thị An Nhi
172 Nghiệp vụ Ngoại thương 22/12/2022 5 8g00-9g15 K12LOG1 24 P.102B Hồ Quốc Đức
173 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 22/12/2022 5 8g00-9g15 K12KDO1 40 P.103 Võ Thị An Nhi
174 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 22/12/2022 5 8g00-9g15 K12KDO2 35 P.201 Võ Thị An Nhi
175 Vật lý  22/12/2022 5 14g00-15g30 K14OTO1 47 P.103 Nguyễn Quốc Trị
176 Vật lý  22/12/2022 5 14g00-15g30 K14KXD1 20 P.105A Nguyễn Quốc Trị
177 Vật lý  22/12/2022 5 14g00-15g30 K14OTO2 48 P.203 Nguyễn Quốc Trị
178 Toán tài chính 23/12/2022 6 8g00-9g00 K14KTO1 58 P.103 Nguyễn Thị Hải Bình
179 Toán tài chính 23/12/2022 6 8g00-9g00 K14TCH1 34 P.201 Nguyễn Thị Hải Bình
180 Toán tài chính 23/12/2022 6 8g00-9g00 K14KTO2 55 P.203 Nguyễn Thị Hải Bình
181 Tổng quan kinh doanh quốc tế 23/12/2022 6 14g00-15g15 K14LOG1 18 P.102B Nguyễn Phước Tài
182 Đọc 1 23/12/2022 6 14g00-15g15 K14NNA1 54 P.103 Tống Thị Trương Nhung
183 Quản lý chi phí và xây dựng thực đơn 23/12/2022 6 14g00-15g15 K12DVA01 11 P.106A Võ Thị Kim Liên
184 Đọc 1 23/12/2022 6 14g00-15g15 K14NNA2 56 P.203 Tống Thị Trương Nhung
185 Nguyên lý kế toán 26/12/2022 2 8g00-9g15 K14KTO1 58 P.103 Bùi Thị Nhân
186 Nguyên lý kế toán 26/12/2022 2 8g00-9g15 K14TCH1 34 P.201 Bùi Thị Nhân
187 Nguyên lý kế toán 26/12/2022 2 8g00-9g15 K14KTO2 55 P.203 Bùi Thị Nhân
188 Quản trị học 26/12/2022 2 14g00-15g15 K14KDO1-N2 19 P.103 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
189 Quản trị học 26/12/2022 2 14g00-15g15 K14KDO2-N2 22 P.103 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
190 Quản trị học 26/12/2022 2 14g00-15g15 K14KDO1-N1 40 P.201 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
191 Quản trị học 26/12/2022 2 14g00-15g15 K14KDO2-N1 40 P.203 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
192 Quản trị kinh doanh lữ hành 27/12/2022 3 8g00-9g15 K12LHA1 20 P.102B Lưu Thắng Lợi
193 Nhập môn tài chính tiền tệ 27/12/2022 3 8g00-9g15 K14LOG1 18 P.103 Nguyễn Thị Hải Bình
194 Nhập môn tài chính tiền tệ 27/12/2022 3 8g00-9g15 K14TCH1 34 P.103 Nguyễn Thị Hải Bình
195 Nhập môn tài chính tiền tệ 27/12/2022 3 8g00-9g15 K14KTO2 44 P.201 Nguyễn Thị Hải Bình
196 Nhập môn tài chính tiền tệ 27/12/2022 3 8g00-9g15 K14KTO1 44 P.203 Nguyễn Thị Hải Bình
197 Nhập môn CNTT 27/12/2022 3 14g00-15g30 K14THO2 52 P.101 Nguyễn Hữu Tiến
198 Nhập môn CNTT 27/12/2022 3 14g00-15g30 K14THO1 42 P.204 Nguyễn Hữu Tiến
199 Lý luận Nhà nước và pháp luật 27/12/2022 3 14g00-15g15 K14LKT1 20 P.103 Dũng Thị Mỹ Thẩm
200 Lý luận Nhà nước và pháp luật 27/12/2022 3 14g00-15g15 K14LUA1 25 P.103 Dũng Thị Mỹ Thẩm
201 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 28/12/2022 4 8g00-9g15 K14KDO1-N2 14 P.103 Nguyễn Xuân Viễn
202 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 28/12/2022 4 8g00-9g15 K14KDO2-N2 17 P.103 Nguyễn Xuân Viễn
203 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 28/12/2022 4 8g00-9g15 K14TTH1 17 P.103 Nguyễn Xuân Viễn
204 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 28/12/2022 4 8g00-9g15 K14KDO2-N1 45 P.201 Nguyễn Xuân Viễn
205 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 28/12/2022 4 8g00-9g15 K14KDO1-N1 45 P.203 Nguyễn Xuân Viễn
206 Tin học căn bản 28/12/2022 4 8g00-9g00 K13KTO1-N1 37 P.101 Võ Quốc Tuấn
207 Tin học căn bản 28/12/2022 4 8g00-9g00 K13KTO2-N1 37 P.104 Võ Quốc Tuấn
208 Tin học căn bản 28/12/2022 4 8g00-9g00 K13KTO1-N2 21 P.204 Võ Quốc Tuấn
209 Tin học căn bản 28/12/2022 4 8g00-9g00 K13KTO2-N2 18 P.204 Võ Quốc Tuấn
210 Kế toán ngân hàng thương mại 28/12/2022 4 14g00-15g30 K12KTO2 23 P.102B