Lịch thi HKII năm học 2023-2024

Thứ tư - 22/05/2024 22:17
Lịch thi HKII năm học 2023-2024
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
 
 
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Nghe-Nói 4  04/11/2023 7 8h00-11h00 VB222TA1 14 P.105A
2 Đọc 3  04/11/2023 7 14h00-15h15 VB222TA1 14 P.105A
3 Viết 2 05/11/2023 CN 8h00-9h15 VB222TA1 14 P.105A
4 Nghệ thuật nói trước công chúng (Public Speaking)  20/01/2024 7 14g00 VB222TA1 15 P.01
5 Ngữ pháp 3  27/01/2024 7 8g00-9g15 VB222TA1 15 P.01
6 Tiếng Trung 1  27/01/2024 7 14g00-15g15 VB222TA1 15 P.01
7 Nghe-Nói 1  28/01/2024 CN 8g00 VB223TA1 22 P.06
8 Dẫn luận ngôn ngữ học  28/01/2024 CN 14g00-15g15 VB223TA1 22 P.06
9 Ngữ pháp 1 24/02/2024 7 9h30-10h45 VB223TA1 12 P.06
10 Âm vị học (Phonology) 24/02/2024 7 8h00-9h15 VB222TA1 14 P.01
11 Viết 1  24/02/2024 7 8h00-9h15 VB223TA1 12 P.06
12 Kế toán quốc tế 13/03/2024 4 8g00-9g15 K14KTO1 48 P.203
13 Kế toán quốc tế 13/03/2024 4 8g00-9g15 K14KTO2 41 P.206
14 Địa chất công trình 13/03/2024 4 8g00-9g15 K15KXD1 15 P.207B
15 Sinh lý 1
Physiology 1
13/03/2024 4 14g00-15g00 K15KXN1 23 P.106
16 Dược lý
Pharmacology
14/03/2024 5 8g00-8g45 K14KXN1 14 P.207B
17 Tiếng Việt Thực Hành 14/03/2024 5 14g00-15g15 K14NNA1 45 P.103
18 Tiếng Việt Thực Hành 14/03/2024 5 14g00-15g15 K14NNA2 38 P.301
19 Nghiệp vụ hải quan 15/03/2024 6 8g00-9g30 K13KDO2 48 P.04
20 Nghiệp vụ hải quan 15/03/2024 6 8g00-9g30 K13KDO1-N1 31 P.201
21 Nghiệp vụ hải quan 15/03/2024 6 8g00-9g30 K13KDO1-N2 31 P.206
22 Quản lý hợp đồng trong chuỗi cung ứng 15/03/2024 6 14g00-15g30 K13LOG1 18 P.202A
23 Luật Môi trường 15/03/2024 6 14g00-15g30 K14LKT1 21 P.203
24 Luật Môi trường 15/03/2024 6 14g00-15g30 K14LUA1 23 P.203
25 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 16/03/2024 7 8g00-9g30 K13OTO1 36 P.203
26 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 16/03/2024 7 8g00-9g30 K13OTO2 27 P.302
27 Kinh tế vĩ mô 18/03/2024 2 8g00-9g15 K14KSA1 45 P.203
28 Kinh tế vĩ mô 18/03/2024 2 8g00-9g15 K14DVA1 14 P.206
29 Kinh tế vĩ mô 18/03/2024 2 8g00-9g15 K14LHA1 20 P.206
30 Kết cấu ô tô 18/03/2024 2 14g00-15g30 K14OTO1-N1 35 P.206
31 Kết cấu ô tô 18/03/2024 2 14g00-15g30 K14OTO1-N2 18 P.302
32 Kết cấu ô tô 18/03/2024 2 14g00-15g30 K14OTO2 (cơ điện tử ô tô) 17 P.302
33 Toán cao cấp  19/03/2024 3 8g00-9g30 K15OTO1 47 P.08
34 Toán cao cấp  19/03/2024 3 8g00-9g30 K15OTO2 46 P.206
35 Toán cao cấp  19/03/2024 3 8g00-9g30 K15KXD1 15 P.207A
36 Thuế ứng dụng 26/03/2024 PM2 3 10g00-11g00 K13KTO2 37
37 Pháp luật đại cương 26/03/2024 P.206 3 8g00-9g00 K15KDO2 42
38 Pháp luật đại cương 26/03/2024 P.201 3 8g00-9g00 K15THO1 44
39 Pháp luật đại cương 26/03/2024 P.103 3 8g00-9g00 K15THO2 46
40 Thuế ứng dụng 26/03/2024 PM2 3 8g00-9g00 K13KTO1 46
41 Cơ học kết cấu 2 27/03/2024 P.202A 4 8g00-9g30 K14KXD1 17
42 Văn hóa ẩm thực 27/03/2024 P.202A 4 14g00-15g00 K14LHA1 20
43 Ngữ dụng học (Pragmatics) 27/03/2024 P.201 4 14g00-15g15 K13NNA-CN1 30
44 Ngữ dụng học (Pragmatics) 27/03/2024 P.202B 4 14g00-15g15 K13NNA-CN2 30
45 Quản trị hoạt động vui chơi và nghỉ dưỡng 27/03/2024 P.206 4 8g00-9g00 K13KSA1 30
46 Văn hóa ẩm thực 27/03/2024 P.203 4 14g00-15g00 K14KSA1 45
47 Kết cấu bê tông cốt thép 2 28/03/2024 P.206 5 14g00-15g30 K13KXD1 13
48 Kinh doanh nhà hàng 28/03/2024 P.202B 5 14g00-15g00 K13DVA1 16
49 Vệ sinh an toàn thực phẩm 29/03/2024 P.106 6 14g00-15g00 K13DVA1 16
50 Tiếng Anh chuyên ngành 29/03/2024 P.04 6 14g00-15g15 K13LUA1 18
51 Tiếng Anh chuyên ngành 29/03/2024 P.04 6 14g00-15g15 K13LKT1 20
52 Luật đầu tư 29/03/2024 P.202A 6 8g00-9g00 K14LKT1 21
53 Âm vị học (Phonology) 29/03/2024 P.206 6 14g00-15g15 K14NNA2 38
54 Pháp luật đại cương 29/03/2024 P.206 6 8g00-9g00 K15KDO1 41
55 Âm vị học (Phonology) 29/03/2024 P.203 6 14g00-15g15 K14NNA1 45
56 Pháp luật đại cương 29/03/2024 P.04 6 8g00-9g00 K15KTO2 48
57 Pháp luật đại cương 29/03/2024 P.103 6 8g00-9g00 K15KTO1 48
58 Quản lý thông tin trong chuỗi cung ứng 30/03/2024 P.202A 7 8g00-9g15 K13LOG1 18
59 Văn học Anh - Mỹ 30/03/2024 P.302 7 8g00-9g15 K13NNA2 39
60 Văn học Anh - Mỹ 30/03/2024 P.203 7 8g00-9g15 K13NNA1 45
61 Truyền nhiễm 01/04/2024 P.207A 2 8g00-9g00 K14KXN1 14
62 Tội phạm học 01/04/2024 P.206 2 8g00-9g00 K13LUA1 18
63 Tội phạm học 01/04/2024 P.206 2 8g00-9g00 K13LKT1 20
64 Luật Hành chính 01/04/2024 P.202A 2 14g00-15g30 K15LKT1 22
65 Tuyến điểm Du lịch (Marketing Destination) 01/04/2024 P.207B 2 8g00-9g15 K13NNA-CN3 24
66 Luật Hành chính 01/04/2024 P.206 2 14g00-15g30 K15LUA1 32
67 Kiểm toán 1 01/04/2024 P.201 2 14g00-15g00 K14KTO2 41
68 Kiểm toán 1 01/04/2024 P.203 2 14g00-15g00 K14KTO1 48
69 Quản trị tài chính doanh nghiệp 01/04/2024 P.04 2 8g00-9g00 K15KTO2 48
70 Quản trị tài chính doanh nghiệp 01/04/2024 P.08 2 8g00-9g00 K15KTO1 48
71 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.206 3 15g30-16g15 K13TTH1 9
72 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.206 3 15g30-16g15 K13KXD1 13
73 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.103 3 9g30-10g15 K13DVA1 16
74 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.206 3 15g30-16g15 K13LOG1 18
75 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.201 3 9g30-10g15 K13LUA1 18
76 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.201 3 9g30-10g15 K13LKT1 20
77 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.206 3 9g30-10g15 K13LHA1 24
78 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.103 3 9g30-10g15 K13OTO2 27
79 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.05 3 14g00-14g45 K13KSA1 30
80 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.201 3 14g00-14g45 K13KDO1-N1 31
81 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.206 3 14g00-14g45 K13KDO1-N2 31
82 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.206 3 8g00-8g45 K13TCH1 34
83 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.201 3 15g30-16g15 K13OTO1 36
84 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.05 3 8g00-8g45 K13KTO2 37
85 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.201 3 8g00-8g45 K13NNA2 39
86 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.103 3 8g00-8g45 K13NNA1 45
87 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.08 3 8g00-8g45 K13KTO1 46
88 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.08 3 15g30-16g15 K13KDO2 48
89 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02/04/2024 P.08 3 14g00-14g45 K13THO1 53
90 Văn hóa Anh - Mỹ 03/04/2024 P.206 4 8g00-9g15 K14NNA2 38
91 Văn hóa Anh - Mỹ 03/04/2024 P.203 4 8g00-9g15 K14NNA1 45
92 Kế toán chi phí giá thành 04/04/2024 5 14g00-15g15 K13KTO1 46 P.103
93 Kế toán chi phí giá thành 04/04/2024 5 14g00-15g15 K13KTO2 37 P.201
94 Cấp thoát nước 04/04/2024 P.301 5 8g00-9g00 K13KXD1 13
95 Cấp thoát nước 04/04/2024 P.301 5 8g00-9g00 K14KXD1 17
96 Hệ điều hành Linux 04/04/2024 P.04 5 8g00-9g00 K13THO1 53
97 Luật Thuế  05/04/2024 6 8g00-9g15 K13LKT1 20 P.206
98 Luật Thuế  05/04/2024 6 8g00-9g15 K13LUA1 18 P.206
99 Luật Thương mại 2 05/04/2024 6 14g00-15g15 K14LKT1 21 P.203
100 Luật Thương mại 2 05/04/2024 6 14g00-15g15 K14LUA1 23 P.203
101 Hình vị học (Morphology) 05/04/2024 P.201 6 8g00-9g15 K14NNA2 38
102 Hình vị học (Morphology) 05/04/2024 P.203 6 8g00-9g15 K14NNA1 45
103 Kết cấu bê tông cốt thép đặc biệt 08/04/2024 2 8g00-9g15 K13KXD1 13 P.106
104 Kế toán ngân hàng thương mại 10/04/2024 4 8g00-9g30 K14KTO1 48 P.203
105 Kế toán ngân hàng thương mại 10/04/2024 4 8g00-9g30 K14KTO2 41 P.206
106 Quản trị chất lượng 10/04/2024 4 14g00-15g15 K14KDO1 46 P.103
107 Thị trường tài chính 10/04/2024 4 14g00-15g15 K14TCH1 31 P.201
108 Quản trị chất lượng 10/04/2024 4 14g00-15g15 K14KDO2 44 P.203
109 Hệ thống kỹ thuật công trình, PCCC 11/04/2024 5 14g00-15g15 K14KXD1 17 P.202B
110 Kỹ thuật nhiệt – lạnh 13/04/2024 7 8g00-15g15 K13OTO1 36 P.103
111 Kỹ thuật nhiệt – lạnh 13/04/2024 7 8g00-15g15 K13OTO2 27 P.206
112 Tiếng Anh 5 15/04/2024 2 8g00-9g30 K14KSA1 45 P.103
113 Tiếng Anh 5 15/04/2024 2 8g00-9g30 K14THO2 41 P.203
114 Tiếng Anh 5 15/04/2024 2 8g00-9g30 K14THO1 34 P.206
115 Tiếng Anh 5 15/04/2024 2 14g00-15g30 K14KTO1 48 P.103
116 Tiếng Anh 5 15/04/2024 2 14g00-15g30 K14TCH1 31 P.201
117 Tiếng Anh 5 15/04/2024 2 14g00-15g30 K14KTO2 41 P.203
118 Tiếng Anh 5 16/04/2024 3 8g00-9g30 K14KDO2 44 P.103
119 Vi sinh 1 – thực hành  16/04/2024 3 8g00-9g30 K14KXN1 14 P.106
120 Tiếng Anh 5 16/04/2024 3 8g00-9g30 K14LOG1 17 P.201
121 Tiếng Anh 5 16/04/2024 3 8g00-9g30 K14TTH1 14 P.201
122 Tiếng Anh 5 16/04/2024 3 8g00-9g30 K14DVA1 14 P.203
123 Tiếng Anh 5 16/04/2024 3 8g00-9g30 K14LHA1 20 P.203
124 Quản trị nhân sự du lịch 16/04/2024 3 14g00-15g15 K13KSA1 30 P.201
125 Quản trị nhân sự du lịch 16/04/2024 3 14g00-15g15 K13DVA1 16 P.203
126 Quản trị nhân sự du lịch 16/04/2024 3 14g00-15g15 K13LHA1 24 P.203
127 Nguyên lý kế toán 17/04/2024 4 8g00-9g15 K15KDO1 41 P.103
128 Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế 17/04/2024 4 8g00-9g15 K13LOG1 18 P.105
129 Nguyên lý kế toán 17/04/2024 4 8g00-9g15 K15KDO2 42 P.203
130 Nguyên lý kế toán 17/04/2024 4 8g00-9g15 K15LOG1 22 P.206
131 Luật Hình sự 17/04/2024 4 14g00-15g15 K15LKT1 22 P.103
132 Luật Hình sự 17/04/2024 4 14g00-15g15 K15LUA1 32 P.103
133 Giải phẫu bệnh
Pathology
17/04/2024 4 14g00-15g15 K14KXN1 14 P.201
134 Giải phẫu 1
Anatomy 1
17/04/2024 4 14g00-15g00 K15KXN1 23 P.206
135 Marketing căn bản 19/04/2024 6 8g00-9g30 K14KSA1 45 P.103
136 Marketing căn bản 19/04/2024 6 8g00-9g30 K14DVA1 14 P.201
137 Marketing căn bản 19/04/2024 6 8g00-9g30 K14LHA1 20 P.201
138 Kế toán thuế 19/04/2024 6 14g00-15g15 K13KTO1 46 P.103
139 Nghiệp vụ lễ tân 2 19/04/2024 6 14g00-15g15 K15KSA1-N1 30 P.201
140 Kế toán thuế 19/04/2024 6 14g00-15g15 K13KTO2 37 P.203
141 Nghiệp vụ lễ tân 2 19/04/2024 6 14g00-15g15 K15KSA1-N2 29 P.206
142 Tiếng Anh 5 20/04/2024 7 8g00-9g30 K14LKT1 21 P.103
143 Tiếng Anh 5 20/04/2024 7 8g00-9g30 K14LUA1 23 P.103
144 Tiếng Anh 5 20/04/2024 7 8g00-9g30 K14KDO1 46 P.203
145 Tiếng Trung 1  20/04/2024 7 8g00-9g15 K14NNA1 45 P.201
146 Tiếng Trung 1  20/04/2024 7 8g00-9g15 K14NNA2 38 P.206
147 Quản trị marketing 22/04/2024 2 8g00-9g15 K13KDO2 48 P.103
148 Quản trị marketing 22/04/2024 2 8g00-9g15 K13KDO1-N1 31 P.201
149 Phiên dịch 1 22/04/2024 2 8g00-9g15 K13NNA1 45 P.203
150 Quản trị marketing 22/04/2024 2 8g00-9g15 K13KDO1-N2 31 P.206
151 Phiên dịch 1 22/04/2024 2 8g00-9g15 K13NNA2 39 P.301
152 Pháp luật đại cương 22/04/2024 2 10g00-11g00 K15KSA1-N2 19 P.103
153 Pháp luật đại cương 22/04/2024 2 10g00-11g00 K15LHA1 23 P.103
154 Pháp luật đại cương 22/04/2024 2 10g00-11g00 K15TCH1 35 P.201
155 Pháp luật đại cương 22/04/2024 2 10g00-11g00 K15LOG1 22 P.203
156 Pháp luật đại cương 22/04/2024 2 10g00-11g00 K15TTH1 21 P.203
157 Pháp luật đại cương 22/04/2024 2 10g00-11g00 K15KSA1-N1 40 P.206
158 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 22/04/2024 2 14g00-15g15 K14TCH1 31 P.201
159 Quản trị thương hiệu 22/04/2024 2 14g00-15g15 K14TTH1 14 P.202A
160 Quản trị thương hiệu 22/04/2024 2 14g00-15g15 K14KDO1 46 P.203
161 Quản trị thương hiệu 22/04/2024 2 14g00-15g15 K14KDO2 44 P.301
162 Pháp luật đại cương 22/04/2024 2 15g30-16g30 K15OTO1 47 P.103
163 Pháp luật đại cương 22/04/2024 2 15g30-16g30 K15OTO2 46 P.203
164 Pháp luật đại cương 22/04/2024 2 15g30-16g30 K15DVA1 26 P.206
165 Pháp luật đại cương 22/04/2024 2 15g30-16g30 K15KXD1 15 P.206
166 Tiếng Anh 2 23/04/2024 3 8g00-9g30 K15THO2 46 P.103
167 Tiếng Anh 2 23/04/2024 3 8g00-9g30 K15THO1 44 P.201
168 Tiếng Anh 2 23/04/2024 3 8g00-9g30 K15KSA1-N2 19 P.203
169 Tiếng Anh 2 23/04/2024 3 8g00-9g30 K15LHA1 23 P.203
170 Tiếng Anh 2 23/04/2024 3 8g00-9g30 K15KSA1-N1 40 P.206
171 Tiếng Anh 2 23/04/2024 3 8g00-9g30 K15TCH1 35 P.301
172 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 23/04/2024 3 10g-11g15 K13KTO1 46 P.203
173 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 23/04/2024 3 10g-11g15 K13KTO2 37 P.301
174 Đầu tư tài chính 23/04/2024 3 10g-11g15 K13TCH1 34 P.302
175 Tiếng Anh 2 23/04/2024 3 14g00-15g30 K15KTO1 48 P.103
176 Tiếng Anh 2 23/04/2024 3 14g00-15g30 K15LOG1 22 P.201
177 Tiếng Anh 2 23/04/2024 3 14g00-15g30 K15TTH1 21 P.201
178 Tiếng Anh 2 23/04/2024 3 14g00-15g30 K15LKT1 22 P.202A
179 Tiếng Anh 2 23/04/2024 3 14g00-15g30 K15KTO2 48 P.203
180 Tiếng Anh 2 23/04/2024 3 14g00-15g30 K15LUA1 32 P.301
181 Tiếng Anh 2 24/04/2024 4 8g00-9g30 K15OTO1 47 P.103
182 Tiếng Anh 2 24/04/2024 4 8g00-9g30 K15KDO1 41 P.201
183 Tiếng Anh 2 24/04/2024 4 8g00-9g30 K15OTO2 46 P.203
184 Tiếng Anh 2 24/04/2024 4 8g00-9g30 K15KDO2 42 P.206
185 Biên dịch 1 24/04/2024 4 10g-11g15 K13NNA2 39 P.103
186 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 24/04/2024 4 10g-11g15 K14TCH1 31 P.201
187 Biên dịch 1 24/04/2024 4 10g-11g15 K13NNA1 45 P.203
188 Kế toán tài chính doanh nghiệp 24/04/2024 4 10g-11g15 K15TCH1 35 P.206
189 Quản trị ngân hàng thương mại 24/04/2024 4 10g-11g15 K13TCH1 34 P.301
190 Hóa sinh 1 – thực hành
Biochemistry 1 – Practice
24/04/2024 4 8g00-9g10 K14KXN1 14 P.202A
191 Tiếng Anh 2 24/04/2024 4 14g00-15g30 K15KXD1 15 P.103
192 Tiếng Anh 2 24/04/2024 4 14g00-15g30 K15KXN1 23 P.103
193 Tiếng Anh 2 24/04/2024 4 14g00-15g15 K15DVA1 26 P.201
194 Kỹ thuật lập trình 25/04/2024 5 8g00-9g30 K15THO1 44 PM2
195 Kỹ thuật lập trình 25/04/2024 5 8g00-9g30 K15THO2 46 PM4
196 Hệ thống điện – điện tử ô tô 25/04/2024 5 8g00-9g15 K14OTO1-N1 35 P.201
197 Lý sinh
Biophysics
25/04/2024 5 8g00-9g15 K15KXN1 23 P.202B
198 Hệ thống điện – điện tử ô tô 25/04/2024 5 8g00-9g15 K14OTO1-N2 18 P.206
199 Hệ thống điện – điện tử ô tô 25/04/2024 5 8g00-9g15 K14OTO2 (cơ điện tử ô tô) 17 P.206
200 Ẩm thực Việt Nam 25/04/2024 5 8g00-9g15 K15DVA1 26 P.301
201 Đại cương bảo hiểm 25/04/2024 5 8g00-9g15 K13TCH1 34 P.302
202 Đọc 2 25/04/2024 5 14g00-15g15 K15NNA1 49 P.103
203 Du Lịch 2 25/04/2024 5 14g00-15g15 K13NNA-CN3 24 P.201
204 Đọc 2 25/04/2024 5 14g00-15g15 K15NNA2 53 P.203
205 Dựng hình 2D-3D 25/04/2024 5 14g00-15g15 K13TTH1 9 PM4
206 Toán cao cấp  26/04/2024 6 8g00-9g30 K14KTO1 48 P.103
207 Toán cao cấp  26/04/2024 6 8g00-9g30 K14TCH1 31 P.201
208 Toán cao cấp  26/04/2024 6 8g00-9g30 K14KTO2 41 P.203
209 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 1 26/04/2024 6 8g00-9g15 K15LHA1 23 P.202A
210 Toán cao cấp  26/04/2024 6 14g00-15g30 K14KDO1 46 P.103
211 Toán cao cấp  26/04/2024 6 14g00-15g30 K14KDO2 44 P.203
212 Toán cao cấp  26/04/2024 6 14g00-15g30 K14LOG1 17 P.206
213 Toán cao cấp  26/04/2024 6 14g00-15g30 K14TTH1 14 P.206
214 Viết 1 26/04/2024 6 14g00-15g15 K15NNA1 49 P.04
215 Viết 1 26/04/2024 6 14g00-15g15 K15NNA2 53 P.08
216 XML và ứng dụng 26/04/2024 6 14g00-14g15 K13THO1 53 PM2
217 Tin học căn bản 02/05/2024 5 8g00-9g30 K15NNA1 55 PM2
218 Tin học căn bản 02/05/2024 5 8g00-9g30 K14LKT1 22 PM4
219 Tin học căn bản 02/05/2024 5 8g00-9g30 K14LUA1 23 PM4
220 Kinh tế vi mô 02/05/2024 5 8g00-9g15 K15KTO1 48 P.04
221 Kinh tế vi mô 02/05/2024 5 8g00-9g15 K15TCH1 35 P.05
222 Kinh tế vi mô 02/05/2024 5 8g00-9g15 K15KTO2 48 P.08
223 Quản trị chiến lược 02/05/2024 5 9g30-10g45 K14KDO1 46 P.103
224 Quản trị chiến lược 02/05/2024 5 9g30-10g45 K14LOG1 17 P.201
225 Quản trị chiến lược 02/05/2024 5 9g30-10g45 K14TTH1 14 P.201
226 Quản trị chiến lược 02/05/2024 5 9g30-10g45 K14KDO2 44 P.203
227 Tin học căn bản 02/05/2024 5 14g00-15g30 K15OTO2 47 PM2
228 Tin học căn bản 02/05/2024 5 14g00-15g30 K15OTO1 49 PM4
229 Kinh tế vi mô 02/05/2024 5 14g00-15g15 K15LOG1 22 P.103
230 Kinh tế vi mô 02/05/2024 5 14g00-15g15 K15TTH1 21 P.103
231 Kinh tế vi mô 02/05/2024 5 14g00-15g15 K15KDO2 42 P.203
232 Kinh tế vi mô 02/05/2024 5 14g00-15g15 K15KDO1 41 P.206
233 Xét nghiệm cơ bản - thực hành 03/05/2024 6 8g00-9g30 K14KXN1 14 P.102
234 Nguyên lý động cơ đốt trong 03/05/2024 6 8g00-9g30 K14OTO2 (cơ điện tử ô tô) 17 P.202A
235 Kết cấu bê tông cốt thép 1 03/05/2024 6 8g00-9g30 K14KXD1 17 P.202B
236 Autocad trong xây dựng 03/05/2024 6 8g00-9g30 K15KXD1 15 PM4
237 Nguyên lý động cơ đốt trong 03/05/2024 6 8g00-9g15 K14OTO1-N1 35 P.201
238 Nguyên lý động cơ đốt trong 03/05/2024 6 8g00-9g15 K14OTO1-N2 18 P.206
239 Quản trị ẩm thực 03/05/2024 6 10g00-11g00 K13KSA1 30 P.201
240 Xác suất và thống kê y học 03/05/2024 6 10g00-11g00